Structura organizatorică a Direcţiei Judeţene de Statistică Prahova

 

Direcţia Judeţeană de Statistică Prahova are următoarea structură organizatorică  stabilită prin Ordinul Preşedintelui I.N.S. nr. 406 /15.06.2018:

  • Serviciul de cercetări statistice în întreprinderi şi exploataţii agricole;
  • Serviciul de cercetări statistice în gospodării, statistică socială şi preţuri de consum;
  • Serviciul exploatare aplicaţii informatice, registre şi valorificarea surselor de date administrative;
  • Compartimentul de sinteză, coordonare, diseminare şi relaţii cu publicul;
  • Compartimentul INSPIRE;
  • Compartimentul de gestionare resurse umane şi contabilitate;

 

Regulamentul de organizare şi funcţionare

Organigrama

 

Codul de conduită etică şi profesională