Activitatea întreprinderii

Unităţile locale active  

Cifra de afaceri din unităţile locale active, pe activităţi ale economiei naţionale

Investiţii brute din unităţile locale active, pe activităţi ale economiei naţionale

Investiţii nete din unităţile locale active, pe activităţi ale economiei naţionale

Personalul unităţilor locale active, pe activităţi ale economiei naţionale