Educaţie

 

Numărul unităţilor şcolare, la începutul anului şcolar

Populaţia şcolară, pe niveluri de educaţie

Personalul didactic din învăţământ, pe niveluri de educaţie

Numărul absolvenţilor din învăţământul preuniversitar, pe niveluri de educaţie

Numărul absolvenţilor cu diplomă din învăţământul superior

Rata abandonului în învăţământul preuniversitar