Locuinţe şi utilităţi publice

 

Fondul de locuinţe

Locuinţe terminate

Canalizare publică şi spaţii verzi, la 31 decembrie

Transportul public local de pasageri

Reţeaua şi volumul de apă potabilă distribuită consumatorilor

Reţeaua şi volumul gazelor naturale distribuite

Energia termică şi localităţi în care se distribuie energie termică, la 31 decembrie

Străzile orăşeneşti, la 31 decembrie