Veniturile populaţiei

 

Câştigul salarial nominal mediu net lunar, pe activităţi ale economiei naţionale la nivel de secţiune CAEN Rev.2